Meteory

Pozorování meteorů má v Plzni dlouholetou tradici. Již přes čtyřicet let se pořádají letní astronomická praktika (Expedice), na kterých se meteory pozorují. Dříve bylo toto pozorování dokonce jedinou odbornou činností těchto akcí. Od poloviny 80. let se postupně začala měnit metodika pozorování a ustálila se až kolem roku 1993. Od té doby se pozoruje dvěma způsoby. Při maximech silných rojů se pozoruje skupinově a sleduje se pouze statistika. Při této metodě vždy několik pozorovatelů hlásí své údaje zapisovateli, který je zaznamenává do protokolů. Pokud nejsou vysoké frekvence, pozoruje každý individuálně a své meteory si sám zapisuje a zakresluje do map hvězdného pozadí. Tyto zákresy se pak musí následně odměřit a zkontrolovat. Pak se data převedou do počítače a další zpracování a se provádí již v elektronické podobě. V této formě se data posílají do Brna, kde sídlí Společnost pro meziplanetární hmotu (SMPH). Odtud data po dalších úpravách směřují do celosvětové databáze IMO (International Meteor Organisation).


Odkazy aneb pokud rádi klikáte…

Fotografie bolidu

  • Pozorování meteorů – na této stránce najdete několik návodů, tabulky s napozorovanými daty a nejrůznější pomůcky na pozorování

Jak začít pozorovat?

Pozorování meteorů má jednu podstatnou výhodu oproti většině jiných pozorovacích programů. Na pozorování není zapotřebí žádný dalekohled ani jiná pozorovací technika. Stačí spací pytel, karimatka, mapy, tužka, pravítko, baterka a dalších pár drobností. Pak už jen najít správné místo bez rušivého osvětlení a je možné začít pozorovat. Při pozorování meteorů je zapotřebí je co nejpřesněji zakreslit do mapy hvězdného pozadí a určit hlavně jasnost (magnitudu) a rychlost. Dále je vhodné určovat stopu, délku, barvu a eventuálně i další doplňkové údaje. Přesnější popis pozorování je dosti obsáhlý a přesáhl by rozsah této stránky. Proto pokud máte zájem, stáhněte si a prostudujte tyto materiály:

  • Jak na METEORY (52 KB) – návod na pozorování meteorů a jejich zpracování (třetí aktualizovaná verze). Hlavní soubor je ve formátu MS Word, doplňkové tabulky úhlových vzdáleností a obrazců pro určování MHV pak v MS Excel.
  • Protokoly (267 KB) – ukázky, jak vypadají vyplněné protokoly. Je o nich zmínka v návodu, strana 17.

Další návody a pomůcky najdete na www.wskladiste.wz.cz/meteory/index_HP.html. Můžete se též obrátit na některé z kontaktních míst, uvedených níže.


Kontaktní místa, odkazy

Hvězdárna a planetárium Plzeň: http://www.hvezdarnaplzen.cz/o-nas/kontakty/

Společnost pro meziplanetární hmotu (SMPH):

Jakub Černý Jakub Koukal
předseda SMPH člen výboru pověřený organizací pozorování meteorů
E-mail: kaos@kommet.cz E-mail: hvezdarna.kromeriz@post.cz

Webové stránky: http://www.kommet.cz/, stránka s kontakty: http://www.kommet.cz/contact

International Meteor Organization (IMO): http://www.imo.net

Astronomické fórum / Sluneční soustava: http://www.astro-forum.cz/viewforum.php?f=43
(různé informace ohledně pozorování objektů sluneční soustavy včetně meteorů, upozornění na zajímavé úkazy, výsledky pozorování)

© 2020 Copyright - Odborná činnost
Telefon: 377 388 400