Co nás čeká v roce 2017?

Stručný přehled silnějších či zajímavých meteorických rojů, které bude možné pozorovat v roce 2017.

meteorBěhem první poloviny roku 2017 nebudou příznivé podmínky na sledování silnějších rojů. Quadrantidy vrcholí 3. ledna v 15:00 SEČ, tudíž za denního světla a jejich zvýšená aktivita trvá jen několik hodin, poté frekvence velmi výrazně klesá. Navíc zvečera bude na obloze rušit Měsíc. Také u Lyrid nastává maximum v denních hodinách (kolem 14:00 SELČ), ale protože nemají tak krátké maximum, budou obstojně pozorovatelné v okolních nocích. Měsíc v té době bude vycházet až v ranních hodinách a pozorovací podmínky téměř neovlivní. Horší to bude s éta Aquaridami. Ty dosáhnou maxima dva dny po první čtvrti, takže budou poměrně hodně rušeny Měsícem a navíc jejich radiant se dostává nad obzor až před svítáním. I Perseidy negativně ovlivní Měsíc, protože jejich maximum nastává tři dny před poslední čtvrtí. Naopak silné roje na konci roku mají pozorovací podmínky téměř ideální. Leonidy, Geminidy ani Ursidy nebudou Měsícem prakticky rušeny.

Předpovědi udávají, že by v roce 2017 mohly nastat čtyři meteorické spršky, ale až na jednu nebudou mít vhodné podmínky pro jejich vizuální spatření z České republiky. První by měla nastat 20. dubna v 18:33 SELČ. To je ještě za denního světla a navíc radiant, ležící v jižní části souhvězdí Panny, bude v té době pod obzorem. Dobré podmínky bude mít sprška předpovězená na přelom listopadu a prosince 2017. Mělo by se jednat o velmi pomalé meteory, které by mohly být pozorovatelné v době mezi 30. listopadem 4:00 SEČ a 1. prosincem 7:00 SEČ. Jejich radiant bude ležet v souhvězdí Ryb na souřadnicích RA = 9°, DEC = 9°. U Leonid je možné, že den před maximem, 16. listopadu kolem 18:00 SEČ nastane krátká sprška jasných meteorů o frekvenci kolem 10 meteorů za hodinu. Šance je však poměrně malá a opět bude radiant pro pozorovatele z České republiky skryt v té době pod obzorem. Poslední sprška se týká Ursid a mohla by se projevit 22. prosince v 16:43 SEČ. Bohužel v té době ještě bude obloha příliš jasná a navíc zvýšení aktivity se neočekává příliš výrazné.

Podle Hvězdářské ročenky bychom se měli v roce 2017 dočkat celkem devíti nočních rojů, které budou mít frekvenci v maximu deset a více meteorů za hodinu, nebo z nějakého jiného důvodu stojí za to pozorovat. V následující tabulce jsou základní údaje o těchto vybraných rojích.

 

Název roje  Začátek   Maximum   Konec   Šířka   Frekvence   P. index   Rychlost   Měsíc 
 Quadrantidy 28.12. 3.1. (15 h) 12.1. 0,3 120 2,1 rychlé 5
 Lyridy 16.4. 22.4. (14 h) 25.4. 0,7 18 2,1 rychlé 24
 éta Aquaridy 19.4. 5.5. (4 h) 28.5. 5 50 2,4  velmi rychlé 9
 delta Aquaridy S 12.7. 30.7. 23.8. 5 25 3,2 střední 7
 Perseidy 17.7. 12.8. (22 h) 24.8. 2 150 2,2 velmi rychlé 18
 Orionidy 2.10. 21.10. 7.11. 3 15 2,5 velmi rychlé 2
 Leonidy 6.11. 17.11. (18 h) 30.11. 2 15 2,5 velmi rychlé 28
 Geminidy 4.12. 14.12. (7 h) 17.12. 1 120 2,6 střední 25
 Ursidy 17.12. 22.12. (16 h) 26.12. 0,5 10 3,0 střední 4


Quadrantidy  - maximum slabých meteorů nastává výrazně dříve než u jasných, rozdíl může být až 14 hodin. Jedná se o jeden ze tří nejsilnějších rojů roku, jeho maximální frekvence kolísá mezi 60 až 200 meteory za hodinu.
Lyridy  - běžná frekvence je asi 10-18 meteorů za hodinu, ale v některých letech byla pozorována ostrá maxima s vysokými frekvencemi – krátkodobě až 600 meteorů za hodinu. Je to způsobeno tím, že roj je pod vlivem gravitačních poruch planety Saturn. Čas maxima se může lišit až o 5 hodin od udané hodnoty.
éta Aquaridy  - roj má vláknitou strukturu, která vytváří vedlejší maxima. Také se vyznačuje dvanáctiletou periodicitou, zřejmě způsobenou vlivem Jupitera. Zvýšenou frekvencí (65-85 meteorů za hodinu) se projevil v letech 2008 a 2009, roku 2013 dosáhl 70 meteorů za hodinu.
Perseidy  - na začátku aktivity (koncem července) a v centru roje převládají jasnější meteory. Koncem 20. století bylo možné sledovat vznikající oblak, projevující se od roku 1988. V letech 1991 až 1997 se projevil menšími meteorickými dešti převážně velmi jasných meteorů s frekvencemi až 250-350 meteorů za hodinu.
Orionidy  - roj má vláknitou strukturu, která se projevuje vedlejšími maximy. Například v roce 1993 mělo jedno takové vlákno frekvenci až 35 meteorů za hodinu, v letech 2005-2008 dokonce více než 50 meteorů za hodinu. Zvýšená frekvence trvala několik dní a projevila se převážně jasnými meteory. Další sprška se očekává až v roce 2040. Podle některých předpovědí by mohla v roce 2017 maximální frekvence přesáhnout 30 meteorů za hodinu.
Leonidy  - roj produkuje meteorické deště, naposledy v letech 1966, 1999, 2001 a 2002. Velmi silný byl také v roce 1998, kdy měl 350 většinou jasných meteorů v hodině. Žádné výraznější maximum se letos neočekává, éra bohatých návratů by měla nastat až ve třicátých letech.
Geminidy  - od 19. století, kdy byl poprvé zaznamenán, měly jeho frekvence stoupající tendenci. Současných hodnot dosáhl počátkem 90. let 20. století a nyní se jedná o jeden z hlavních rojů roku. Vždy po dosažení maxima prudce klesne počet jasných meteorů. Podle některých studií prostorové struktury roje by měl v těchto letech začít slábnout a do konce století téměř zmizet, ale současná vizuální pozorování nasvědčují spíše opaku.
Ursidy   - u tohoto roje se objevují spršky o frekvenci přes 100 meteorů za hodinu v době, kdy je mateřská kometa v odsluní (například 1945, 1986 a 2000). Frekvenci kolem 30 meteorů v hodině měl také v letech 1988 a 1994.

Vysvětlivky:

Začátek  - začátek činnosti roje
Maximum  - den, případně hodina maxima (SEČ nebo SELČ)
Konec  - konec činnosti roje
Šířka  - doba ve dnech, po kterou má roj větší frekvenci než 1/2 maximální
Frekvence
 - očekávaná zenitová hodinová frekvence roje v maximu
P. index  - populační index. Udává, kolikrát se zvětší počet meteorů při zvýšení MHV o jednu magnitudu
Rychlost  - rychlost meteorů
Měsíc  - stáří Měsíce v době maxima, počítané od novu (0 = nov, 7 = první čtvrť, 14 = úplněk, 21 = poslední čtvrť)

Také si můžete prohlédnout kalendář rojů, který zveřejňuje Mezinárodní meteorářská organizace (International Meteor Organization – IMO).

© 2018 Copyright - Odborná činnost
Telefon: 377 388 400