Co nás čeká v roce 2015?

Stručný přehled silnějších či zajímavých meteorických rojů, které bude možné pozorovat v roce 2015.

První část roku 2015 budou pozorovací podmínky silnějších rojů většinou nepříznivé, k výraznému zlepšení dojde až v druhé polovině. Quadrantidy budou sice silně rušeny Měsícem, který bude téměř v úplňku, ale jejich maximum je velmi silné a navíc připadá do nočních hodin. Proto se je vyplatí pozorovat, pokud to počasí dovolí. Při maximu Lyrid zapadá Měsíc kolem půlnoci. Vzhledem k tomu, že jejich nejsilnější frekvence se očekávají až kolem jedné hodiny noční a radiant v té době stoupá stále výše nad obzor, budou jejich pozorovací podmínky dobré. Navíc se u nich očekává zvýšená frekvence. Zato éta Aquaridy letos zklamou. Nejen, že radiant je u nás velmi nízko nad obzorem, ale navíc bude silně rušit Měsíc těsně po úplňku. Ani delta Aquaridy nemají dobré podmínky, protože i ty bude přezařovat svým svitem úplňkový Měsíc. Naopak výborné podmínky budou panovat při maximu Perseid. Předpovídá se zvýšená frekvence a v období největší aktivity bude Měsíc v novu. Během maxima Orionid bude Měsíc kolem první čtvrti a zapadne ještě před půlnocí. Podobné to bude i u Leonid. Jejich radiant vychází až kolem půlnoci, takže nebudou měsíčním svitem téměř zasaženy. Maximum Geminid nastává příznivě ve večerních hodinách a Měsíc bude jen pár dní po novu. Poslední silnější roj roku 2015, Ursaminoridy, bude naopak silně rušen úplňkovým Měsícem a ani se neočekává zvýšená frekvence. Podle Hvězdářské ročenky bychom se měli dočkat celkem devíti nočních rojů, které budou mít frekvenci v maximu 10 a více meteorů za hodinu, nebo z nějakého jiného důvodu stojí za to pozorovat. V následující tabulce jsou základní údaje o těchto vybraných rojích.

Název roje Začátek Maximum Konec Šířka Frekvence P. index Rychlost Měsíc
Quadrantidy 31.12. 3.1. (3 h) 6.1. 0,3 140 2,1 rychlé 12
Lyridy 16.4. 23.4. (1 h) 26.4. 0,7 18 2,1 rychlé 4
éta Aquaridy 20.4. 5.5. 26.5. 5 40 2,4 velmi rychlé 15
delta Aquaridy S 12.7. 30.7. 23.8. 5 16 3,2 střední 13
Perseidy 17.7. 13.8. (8 h) 24.8. 2 100 2,2 velmi rychlé 27
Orionidy 2.10. 21.10. 7.11. 3 15 2,5 velmi rychlé 8
Leonidy 6.11. 18.11. (5 h) 30.11. 2 15 2,5 velmi rychlé 6
Geminidy 4.12. 14.12. (19 h) 17.12. 1 120 2,6 střední 3
Ursaminoridy 17.12. 23.12. 26.12. 0,5 10 3,0 střední 12

 

Quadrantidy - maximum slabých meteorů nastává výrazně dříve než u jasných, rozdíl může být až 14 hodin. Jedná se o jeden ze tří nejsilnějších rojů roku, jeho maximální frekvence kolísá mezi 60 až 200 meteory za hodinu.
Lyridy - běžná frekvence je asi 10-18 meteorů za hodinu, ale v některých letech byla pozorována ostrá maxima s vysokými frekvencemi – krátkodobě až 600 meteorů za hodinu. Je to způsobeno tím, že roj je pod vlivem gravitačních poruch planety Saturn. V roce 2015 se očekává zvýšená aktivita.
éta Aquaridy - roj má vláknitou strukturu, která vytváří vedlejší maxima. Také se vyznačuje dvanáctiletou periodicitou, zřejmě způsobenou vlivem Jupitera. Zvýšenou frekvencí (80-100 meteorů za hodinu) se projevil v letech 2008 a 2009, roku 2013 dosáhl dokonce 130 meteorů za hodinu.
Perseidy - na začátku aktivity (koncem července) a v centru roje převládají jasnější meteory. Koncem 20. století bylo možné sledovat vznikající oblak, projevující se od roku 1988. V letech 1991 až 1997 se projevil menšími meteorickými dešti převážně velmi jasných meteorů s frekvencemi až 250-350 meteorů za hodinu.
Orionidy - roj má vláknitou strukturu, která se projevuje vedlejšími maximy. Například v roce 1993 mělo jedno takové vlákno frekvenci až 35 meteorů za hodinu, v letech 2005-2008 dokonce více než 50 meteorů za hodinu. Další sprška se očekává až v roce 2040.
Leonidy - roj produkuje meteorické deště, naposledy v letech 1966, 1999, 2001 a 2002. Velmi silný byl také v roce 1998, kdy měl 350 meteorů v hodině. Žádné výraznější maximum se neočekává, éra bohatých návratů již pravděpodobně skončila.
Geminidy - od 19. století, kdy byl poprvé zaznamenán, měly jeho frekvence stoupající tendenci. Současných hodnot dosáhl počátkem 90. let 20. století a nyní se jedná o jeden z hlavních rojů roku. Vždy po dosažení maxima prudce klesne počet jasných meteorů. Podle některých studií prostorové struktury roje by měl v těchto letech začít slábnout a do konce století téměř zmizet, ale současná vizuální pozorování nasvědčují spíše opaku.
Ursaminoridy  - u tohoto roje se objevují spršky o frekvenci přes 100 meteorů za hodinu v době, kdy je mateřská kometa v odsluní (například 1945, 1986 a 2000). Frekvenci kolem 30 meteorů v hodině měl také v letech 1988 a 1994.

Vysvětlivky:

Začátek - začátek činnosti roje
Maximum - den, případně hodina maxima (SEČ nebo SELČ)
Konec - konec činnosti roje
Šířka - doba ve dnech, po kterou má roj větší frekvenci než 1/2 maximální
Frekvence   - očekávaná zenitová hodinová frekvence roje v maximu
P. index - populační index. Udává, kolikrát se zvětší počet meteorů při zvýšení MHV o jednu magnitudu
Rychlost - rychlost meteorů
Měsíc - stáří Měsíce v době maxima, počítané od novu (0 = nov, 7 = první čtvrť, 14 = úplněk, 21 = poslední čtvrť)

Také si můžete prohlédnout kalendář rojů, který zveřejňuje Mezinárodní meteorářská organizace (International Meteor Organization – IMO).

© 2020 Copyright - Odborná činnost
Telefon: 377 388 400